Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice

Průvodce pro pobyt u komplexní lázeňské péče dítěte

ZÁKONNÉ PŘEDPISY

ZÁKON ze dne 22. 12. 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V § 33 odstavec 2 zní:

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

ZÁKON č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů


§ 25

POBYT PRŮVODCE POJIŠTĚNCE V LŮŽKOVÉ PÉČI

(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem
   a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo
   b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce,
je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou;
pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.

(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

Průvodce pro pobyt navrhne doporučující nebo praktický lékař v návrhu na lázeňskou péči (proškrtne se pouze Muž nebo Žena, pokud není průvodce pro pobyt indikován, proškrtne se celý řádek) a zdůvodnění průvodce pro pobyt uvede v lékařské zprávě.

PRŮVODCE PRO POBYT U KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE DÍTĚTE

U komplexní lázeňské péči dítěte do 6 let je nutná celodenní přítomnost průvodce vhledem k nutnosti jeho zaškolení v léčebné rehabilitaci doprovázeného dítěte. Rodič doprovází své dítě na všechny procedury. Osvojuje si různé rehabilitační a léčebné techniky a své poznatky uplatňuje i po návratu domů.

Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky