Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice

Aktuální nabídka výletů s CA Luhanka

Aktuální nabídka zájezdů neobsahuje žádnou položku

NAŠE TIPY:


VIZOVICE, sklárny Glass Atelier Morava

Exkurze ve známé sklářské firmě Glass Atelier Morava spojená s prohlídkou jejího atelieru a možností nákupu v podnikové prodejně. Ukázka výroby vizovického pečiva, posezení s občerstvením. Na zpáteční cestě zastavení v podnikové prodejně lihovaru R. Jelínek - možnost nákupu za podnikové ceny.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné, občerstvení
Polodenní zájezd

VIZOVICE, barokní zámek

Prohlídka barokního zámku z druhé poloviny 18. století s bohatou sbírkou vídeňského a míšeňského porcelánu a cennou obrazovou sbírkou. Ukázka tradiční výroby vizovického pečiva s možností nákupu. Posezení ve stylovém sklípku "U Jelínka" s občerstvením.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do zámku, občerstvení
Polodenní zájezd

VIZOVICE - ZLÍN, Distillery land

Zveme Vás k prohlídce společnosti Rudolf Jelínek a. s.. V rámci exkurze shlédnete krátký film o společnosti, navštívíte nejmodernější zařízení na výrobu destilátů v ČR, uvidíte obří dřevěné kádě pro zrání destilátů a stáčírnu pro plnění hotových nápojů do lahví. V závěru prohlídky degustace zvolených produktů a možnost nákupu z široké nabídky nové podnikové prodejny. Okružní jízda městem Zlín s výkladem, individuální program (obuvnické muzeum, nákupní střediska, atp.)
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do lihovaru, degustace
Polodenní zájezd

ZLÍN, po stopách Tomáše Bati

Návštěva města obchodu a podnikání, ale především obuvi. Okružní jízda městem s průvodcem. Prohlídka obuvnického muzea s rozsáhlou expozicí obuvnických výrobků od 17. století. Prohlídka města z terasy nejvyšší budovy ve Zlíně, atraktivní projížďka unikátní pojízdnou kanceláří. Volný čas - možnost návštěvy Zlínského zámku, nákupních středisek…atp.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do obuvnického muzea
Polodenní zájezd

Zoo a zámek LEŠNÁ

Návštěva rozsáhlé zoologické zahrady v Lešné s více než 240 druhy zvířat (gorily, žirafy, nosorožci, pštrosi), možnost prohlídky pohádkového zámku s rozsáhou sbírkou porcelánu a nábytku. V suterénu zámku naleznete mořská akvária a v teráriích rozmanité živočichy od bezobratlých až po zástupce plazů. Na zpáteční cestě okružní jízda městem Zlín s výkladem.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do ZOO
Polodenní zájezd

HOSTÝN, poutní místo

Dominanta Hostýnských vrchů - Hostýn (735 m), bájemi opředený vrch, cíl náboženských poutí. Prohlédněte si s námi barokní poutní chrám P. Marie, Vodní kapli, kapli svatého Jana Sarkandera, křížovou cestu od arch. D. Jurkoviče, lesní hřbitov, areál doplňuje kamenná rozhledna.
V ceně: doprava, odborný průvodce
Polodenní zájezd

HRAD BUCHLOV, bazilika Velehrad

Prohlídka gotického hradu ze 13. století - BUCHLOV (zajímavé interiéry a sbírky) - jeden z nejznámějších hradů na Moravě. Možnost návštěvy nově zpřístupněné vyhlídkové věže a hradní kaple sv. Barbory. Návštěva poutního místa Velehrad - prohlídka baziliky, možnost prohlídky Lapidária (expozice románské architektury).
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do hradu
Polodenní zájezd

ZÁMEK BUCHLOVICE, bazilika Velehrad

Zámek Buchlovice je perlou moravské barokní architektury, dostal podobu italské vily a sloužil k letnímu pobytu. Na zámek navazuje barokní terasovitá zahrada s anglickým parkem. V letních měsících si můžete prohlédnout výstavu fuchsií nebo navštívit zámeckou vinotéku. Velehrad - jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie, barokní kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple se sochou sv. Vendelína. Možnost prohlídky Lapidária - labyrint chodeb cca. 500 m - expozice románské architektury.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do zámku
Polodenní zájezd

BUCHLOVICE - VELEHRAD, posezení s ochutnávkou vín

Buchlovice - kulturní a turistické centrum regionu. Procházka překrásným zámeckým parkem patřícím k zámku Buchlovice. Možnost prohlídky barokního zámku. Bazilika na Velehradě - poutní místo spojené s cyrilometodějskou tradicí. Prohlídka vinného sklepu s odborným výkladem o výrobě vín, posezení při živé hudbě s ochutnávkou vín. V ceně: doprava, odborný průvodce, posezení při živé hudbě s ochutnávkou vín
Polodenní zájezd

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Návštěva centra Slovácka - města Uherské Hradiště. Prohlídka města s průvodcem. Návštěva Slováckého muzea s národopisnou expozicí. Posezení ve sklípku s ochutnávkou vín.
V ceně: doprava, odborný průvodce, prohlídka města, vstupné, ochutnávka vín
Polodenní zájezd

VLČNOV, Jízda králů

Vlčnovské slavnosti s tradiční Jízdou králů patří pro svoji krásu k nejnavštěvovanějším festivalům v ČR. Na opentlených koních objíždějí chlapci vesnicí a vyvolávají prastaré verše na oslavu svého krále. Slavnost je doprovázena bohatým folklórním programem (cimbálové a dechové muziky, krojované soubory) a ukázkou obyčejů a zvyků moravského Slovácka.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné
Polodenní zájezd

KROMĚŘÍŽ, Arcibiskupské vinné sklepy

Návštěva města nazývaného " Hanácké Athény ". Prohlídka historické části města s průvodcem, volný čas (kroměřížská muzea, Podzámecká zahrada). Prohlídka Arcibiskupských vinných sklepů s odborným výkladem a ochutnávkou vín (možnost nákupu různých druhů vín).
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné, ochutnávka vín
Polodenní zájezd

KROMĚŘÍŽ, Arcibiskupský zámek

Návštěva města nazývaného " Hanácké Athény ". Prohlídka dominanty města - Arcibiskupského paláce s bohatě zdobenými historickými sály - nově zapsaného do seznamu památek UNESCO. Možnost prohlídky historického centra města se stavbami různých architektonických slohů.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do zámku
Polodenní zájezd

VSETÍN, město v srdci Valašska

Návštěva města Vsetín - ležícího v srdci malebného Valašska. Prohlídka renesančního zámku se sbírkou obrazů, porcelánu, zbraní, hodin a textilu od 17. století. Prohlídka centra města, volný čas.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do zámku
Polodenní zájezd

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Valašské muzeum v přírodě

Návštěva nejstaršího muzea v přírodě - skanzenu - ve střední Evropě. Prohlídka jednotlivých objektů areálů: Mlýnská dolina - areál technických staveb, Dřevěné městečko - nejstarší areál muzea, Valašská dědina - obytné a hospodářské stavby, zahrádky, včelíny, chov koní, ... Možnost návštěvy prodejny skla Helena Glass (Karolínka) - sklo z hutí z celé ČR nebo návštěva firmy UNIPAR - prohlídka výrobny svíček a firemní prodejny. V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné
Polodenní zájezd

PUSTEVNY, RADHOŠŤ

Návštěva horského střediska Pustevny (1018 m) - nejznámějšího rekreačního a turistického střediska Beskyd se stavbami arch. Dušana Jurkoviče (Pustevna, Maměnka, Libušín, zvonička). Možnost procházky k soše Radegast, Kapli Cyrila a Metoděje, rozhledy z vyhlídkového altánu Cyrilka.
V ceně: doprava, odborný průvodce
Polodenní zájezd

OLOMOUC

Návštěva arcibiskupského města proslulého rozlehlými parky, prohlídka historického centra s odborným výkladem - barokní sloup Nejsvětější trojice, Arcibiskupský palác, katedrála sv. Václava, chrám Panny Marie Sněžné, individuální program. Návštěva Svatého Kopečku - nejznámějšího poutního místa celé Hané, prohlídka barokního chrámu Navštívení Panny Marie.
V ceně: doprava, odborný průvodce, prohlídka města
Polodenní zájezd

Hrad HELFŠTÝN

Návštěva rozsáhlého hradu Helfštýn - známého kulturního centra a místa tradičního mezinárodního setkání uměleckých kovářů "Hefaiston". Prohlídka kovářských výtvorů v různých částech hradu, možnost návštěvy výstavy uměleckého kovářství ve sklepích hradu Helfštýn.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do hradu
Celodenní zájezd

LEDNICE

Návštěva jednoho z nejkrásnějších zámků ve střední Evropě s bohatou sbírkou zbraní, loveckých trofejí a porcelánu. Procházka anglickým parkem a francouzkou zahradou, které vévodí minaret. Celý komplex je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného do památek UNESCO.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do zámku
Celodenní zájezd

BRNO, MORAVSKÝ KRAS

Moravský kras - největší a zároveň nejvýznamnější krasové území v ČR. Nejnavštěvovanější jsou Punkevní jeskyně - prohlídka zahrnuje dno propasti Macocha a projížďku na lodích po ponorné říčce Punkvě. Prohlídka města Brna, individuální program.
V ceně: doprava, odborný průvodce, vstupné do Punkevních jeskyní
Celodenní zájezd

VÍDEŇ

Návštěva jednoho z nejkrásnějších evropských měst - Vídeň - město s ojedinělou sbírkou architektonických skvostů. Okružní jízda městem, prohlídka historické části města s průvodcem (Hofburg až Dóm sv. Štěpána). Individuální program v centru města.
V ceně: doprava, odborný průvodce
Celodenní zájezd
NABÍZÍME TAKÉ ZÁJEZDY ŠITÉ NA MÍRU:

  • zájezdy organizované pro skupiny i jednotlivce
  • doprava mikrobusy i zájezdovými autobusy
  • průvodce v českém i cizím jazyce
Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky