Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice

Lázeňská léčba pro děti a dorost - Jak do lázní se zdravotní pojišťovnou?

Buďte aktivní! Nečekejte, až lékař lázně pro vaše dítě navrhne. Využijte svého práva a zeptejte se sami na hrazenou komplexní lázeňskou léčbu.

1. Pokud to zdravotní stav Vašeho dítěte vyžaduje, může vašemu dítěti při splnění všech zákonných podmínek návrh na lázeňskou péči vystavit:

Lázeňská léčba není zařazena do tzv. indukované či vyžádané péče. Lékaři nehrozí žádné sankce za to, že lázně Vašemu dítěti předepíše.

2. U malých pacientů do 6 let věku je nutné, aby s ním do lázní na komplexní lázeňskou péči přijel i průvodce. Průvodce, obvykle jeden z rodičů, doprovází své dítě na všechny procedury, aby se zaškolil v léčebné rehabilitaci svého dítěte. Osvojuje si různé rehabilitační a léčebné techniky a své poznatky uplatňuje i po návratu domů.

Průvodce pro pobyt navrhuje doporučující nebo praktický lékař (pediatr) v návrhu na lázeňskou péči a v lékařské zprávě uvede zdůvodnění průvodce pro pobyt.

Zdravotní pojišťovna hradí pobyt průvodci dítěte do dovršení šestého roku věku.

3. Pamatujte, že máte právo na výběr lázeňského zařízení! Požádejte lékaře, aby vypsal LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. do návrhu na lázeňskou péči.

4. Vystavený návrh na lázeňskou péči pro Vaše dítě podepíšete jako zákonný zástupce. Před svým podpisem prosím zkontrolujte správnost adresy, Vašeho jména a nezapomeňte uvést telefon, příp. e-mail pro kontakt s Vámi při předvolání Vašeho dítěte na lázeňskou péči.


Co se děje s vaším návrhem na lázeňskou péči?

Do 5 pracovních dnů od data vystavení návrhu je navrhující lékař povinen zajistit jeho předání do zdravotní pojišťovny.

Návrh na lázeňskou léčbu schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Bez jeho souhlasu pojišťovna lázeňskou léčbu neposkytne.

Schválený návrh na komplexní lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní. Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás.


Nástup na lázeňskou péči

Nástup na komplexní lázeňskou léčbu dětského pacienta nebo dorostu do 18 let je nejpozději do 6 měsíců od data vystavení návrhu doporučujícím nebo praktickým lékařem (pediatrem).

Celý systém poskytování lázeňské péče je předvolánkový. To znamená, že smluvní lázeňské zařízení pacienta nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem k pobytu předvolá. Současně mu sdělí všechny další informace, které jsou pro klientův nástup a pobyt nezbytně nutné (např. možné způsoby dopravy a spojení, kde a jak se bude v lázních hlásit, co je třeba si vzít s sebou atp).

Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky